website templates

As citizens of our country we believe that we have the right to  be protected by our Police Force in our neighbourhood.

But the reality is that this is not happening. Thousands of our farmers has been killed  and hunderds of thousand of us has experienced crime in one way or another. Being it a burglary, vehicle theft or hijacking or robbery.

As Burgers van ons land, glo ons dat ons die reg het om beskerm te word deur die Polisie in ons voorstede .

Maar die werklikheid is dat dit nie gebeur nie. Duisende van ons boere is vermoor en honderde duisende van ons het misdaad ervaar op een of ander manier. Of dir nou 'n ininraak, motor diefstal , of roof was.